සූර්ය බල ශක්තිය යනු කුමක්ද?

ස්වාභාවික සූර්යාගෙන් නිකුත් වන බල ශක්ති ප්‍රභවය සූර්ය බල ශක්තිය ලෙස හැදින්වෙයි. මෙම සූර්ය බල ශක්තිය තාපය හා අලෝක ශක්තීන් ලෙසට වෙන්ව දක්නට ලැබේ. මෙම ආලෝක ශක්තිය විදුලිය ලෙසට පරිවර්තනය කිරීම සූර්ය විදුලිකෝෂ මගින් සිදු කෙරේ.මෙම සූර්ය බල ශක්තිය තාපය හා අලෝක ශක්තීන් ලෙසට වෙන්ව දක්නට ලැබේ. මෙම ආලෝක ශක්තිය විදුලිය ලෙසට පරිවර්තනය කිරීම සූර්ය විදුලිකෝෂ මගින් සිදු කෙරේ. මෙම ස්වාභාවික ලැබෙන බලශක්තිය භාවිත කිරීමෙන් පරිසරයට අහිතකර වායු නිපද නොවන බැවින්ද ශබ්ද ශක්තිය නිකුත් නොකරන බැවින්ද පරිසර හිතකාමී බල ශක්තියක් ලෙස හැදින්විය හැක.


සූර්ය බල ශක්ති කෝෂ (solar Cell)යනු කුමක්ද?

සූර්ය කෝෂ හෝ අර්ධ සන්නායක මූලද්‍රව්‍ය වන සිලිකන් ගැලීලියම් ආසනයිඩ් ආදිය භාවිතාකර හිරු ආලෝකය මගින් සරල ධාරා විදුලිය නිපදවා ගත හැක. සූර්ය කෝෂ මගින් ආලෝකය අවශෝෂණය කර නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන හෝ ධන ආරෝපන ධන රින සන්ධියෙන් විමෝචනය වේ.ධන රින සන්ධීන් අමුනා ඇති අග්‍ර දෙක DC විදුලි උපකරණයකට සවිකල විට විදුලිය නිපදවන බැවින් එම විදුලිය මගින් තවදුරටත් ප්‍රේරණය කර භාවිත කළ හැක.


සූර්ය බල ශක්ති කෝෂ වර්ග මොනවද?

ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනකට බෙදේ.

Crystalline silicon - Crystalline silicon සූර්ය බල ශක්ති කට්ටල

Crystalline silicon මගින් විදුලි කෝෂ වර්ග දෙකක් නිපදවේ.

1. ඒක ස්ඵටික - Single Crystalline
2. බහු ස්ඵටික - Poly Crystalline or Multi Crystalline

ඒක ස්ඵටික සූර්ය බල ශක්ති කට්ටල කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වඩාත් වැඩි වේ.

තුනී සිවි සිලිකන් බල ශක්ති කට්ටල - Amor phones

Thin felm silicon PV module

කාර්යක්ෂමතාවය අඩුය. අඩු වියදම හා කාර්යක්ෂමතාවය ගැන නොසලකා භාවිත කල හැක.

Hibrid silicon PV module (ද්විත්ව බද්ධ සිලිකන් සූර්ය බල ශක්ති කට්ටල)

ඒක ස්ඵටික(Single Crystalline) හා තුනී සිවි සූර්ය බල ශක්ති කෝෂ වල ඒකාබද්ධ කර නිෂ්පාදනය කරයි. අඩු ආලෝකයට සන්වේදී වේ.


සූර්ය කෝෂ සැකිල්ල

සූර්ය කෝෂ දැනට වඩාත් ජනප්‍රිය මුලද්‍රව්‍ය සිලිකන් පහසුවෙන් සොය ගැනීමට හැකි වීම, අපද්‍රව්‍ය කලවම් නොවිම, පරිසරයට හානි සිදු නොවිම, උණු කිරිම කල හැකි විම, භාවිතයට හා එක් එක් ආකරයට ඒක ස්ඵටික සකස් කිරීමට පහසුව නිසා සූර්ය කෝෂ ලෙස සිලිකන් භාවිත කරයි. පොදුවේ ගත් කල සිලිකන් වලින් සාදන ලද PN junction ධන රින සන්ධි විශාල සංඛ්‍යාවක් සහිත පැනලයකි.


සූර්ය බලශක්ති පැනලයක් ක්‍රියා කරන අයුරු

සූර්ය පැනලයට හිරු ආලෝකය පතිත වී ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය සිදුවේ. මෙම විමෝචනය වීම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිපථය සම්පූර්ණ වීමෙන් විදුලි උපකරණය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම සූර්ය කෝෂ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර සූර්ය කෝෂ කට්ටලයක් සෑදිය හැක. සූර්ය කට්ටල ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කල විට වෝල්ටීයතාවය(V) වැඩිවේ. සූර්ය කට්ටල සමාන්තරව සැකසීමෙන් ධාරාව(I) වැඩිවේ. සූර්ය කට්ටල මගින් සරල ධාරාවක් නිපදවන අතර සරල ධාරා(DC) උපකරණ වලට සැපයීම කල හැක. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ සදහා සරල ධරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධරා පරිවර්තකයක්(Inverter) භාවිත කල හැක. සූර්ය කට්ටලවල ශක්තිය තැම්පත් කිරීම සදහා බැටරි කට්ටල සකස් කිරීමට සිදුවේ.


සූර්ය කට්ටල සකස් කිරීමේදි භාවිත කරන උපාංග

1. සූර්ය කට්ටල :- ආලෝක සූර්ය කට්ටල වලට ආලෝකය පතිත වීමෙන් සරල ධරාවක් (DC) නිපදවේ.
2. සූර්ය බලශක්ති සිරවැටි පාලකය (Solar Charge Controller) :- සූර්ය බලශක්ති කට්ටලයෙන් ලැබෙන වොල්ටීයතාවය, ධාරාව පාලනය කර බැටරිය චාර්ඡ් කිරීම, වැඩිපුර චාර්ඡ් කිරීම පාලනය කිරිම හා වැඩිපුර බැටරිය ක්ෂය වීම පාලනය කිරීම.


Inverter

1) ප්‍රධාන විදුලි පද්ධති සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රමය (Solar Grid Lei System Inverter)

  • සොලර් පද්ධතියෙන් ලබාගත් සරල ධාරාව ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවට පරිවර්තනය කිරීම
  • වෝල්ටීයතාවය 230 හා සංඛ්‍යාතය 504 දක්වා සකස් කර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය/ ලෝකේ ආයතන වල පද්ධති වලට ඇතුලත් කිරීම
  • පද්ධතියට ලබා දුන් විදුලිය හදිසි බිදවැටීමකදී හෝ විදුලි පද්ධතිය විටකදී ඉතා සුලු සීමාවකදී අත්හිටවීම

2) ප්‍රධාන විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ නොවන Stand alone solar system

12v DC හෝ 230v AC පද්ධතියක් මගින් එම විදුලිය ලබාදීම. විදුලිබලය තැම්පත් කරගෙන රාත්‍රී කලයේදී භාවිත කිරිමට බැටරි කට්ටල භාවිතා කල යුතුය. භාවිත කරන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය නිපදවා ගැනීමට අවශ්‍ය බැටරි කට්ටල සකස් කර ගත යුතුය. සැලසුම් කරන ලද ධාරිතාව අනුව ප්‍රධාන පද්ධතියෙන් භාවිත කරන විදුලු බුබුලු රේඩියෝව, රූපවහිනී, වතුර පොම්ප, ශීතකරණ ආදිය භාවිත කල හැක.


Net metering

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම මගින් අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමයකි. මෙම ක්‍රමය දියුණු රටවල් 50ක් 60ක් පමණ ප්‍රමිතීන් මත පෙළගැස්මක් මත සහනාධාර ලබා දී ක්‍රියත්මක කර ඇත.ශ්‍රී ලංකාවටද මේ සදහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. පුනර්ජනන විදුලිබල ශක්තියක් මගින් තමාගේ නිවසේ විදුලිය නිපදවා ජාතික බල පද්ධතියට එකතු කිරීමක් සිදුවේ. එමගින් පද්ධතියට ලබාගන්නා විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයට හිලව් කිරීමක් සිදුකල හැක. නමුත් වැඩිපුර ජනනය කල ඒකක සදහා ගෙවීමක් සිදු නොකරන අතර ඉදිරි මාසයට එකතු කරනු ලැබේ. මෙලෙස නිපදවන විදුලියට හා පාරිභෝජනය වන ඒකක මැනීම සදහා ලංවිම/ලෙකෝ ආයතන මගින් නවතම තාක්ෂණයෙන් යුත් මනු කට්ටලයක්( Electronic programmable meter) භාවිත කරනු ඇත.මෙම කාර්යයන් භාණ්ඩ ලබාගැනීමේ අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මිළදී ගැනීම කල යුතු අතර සවිකිරීමේදී ප්‍රවීණ ඉංජිනේරුවකුගේ පරීක්ෂණ වර්තාවක්(Test Report) ලංවිම/ලෙකෝ ආයතන වලට ඉදිරිපත් කල යුතුය.ඒකක 200-250 වැඩි පාරිභෝගිකයන්ට මෙම Net metering සකස් කිරීමෙන් ඉතාමත් ආර්ථික ඵලදායිතාවක් ලබාගත හැක.


Net metering පද්ධතියක් ‍තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

නිවසකට සූර්යබල Net metering පද්ධතියක් සවිකිරීමට පෙර පහත සදහන් කරුණු ගැන යොමුකල යුතුය.
1. මාසික විදුලි පරිභෝජන ඒකක 250-300 වැය කිරීම. මෙම ක්‍රමය ඵලදායී වනු ඇත.
2. නිවසේ වහලයේ සූර්යබල පැනල සවිකිරීමට ශක්තිමත් බව
3. වහලයේ කොටසක් දකුණු දෙසට යොමු වී ඇත්දැයි පරික්ෂා කිරීම
4. වහලයට හි‍රු එලිය වැටීමේ බාධක ඇත්දැයි පරික්ෂා කිරීම

ඒ අනුව මාසික පරිභෝජන ප්‍රමාණය අනුව සූර්ය පැනල හා විදුලි පරිවර්තකය ‍තෝරාගත යුතුය. සූර්ය පැනල 200 wp-300 wp ප්‍රමාණයයෙන් ‍තෝරාගැනීමෙන් එලීමේ පහසුවක් වනු ඇත. 250 wp පැනල ‍තෝරාගැනීමෙන් කිලොවොට් 1කට පැනල 4ක් ද කිලොවොට් 2කට පැනල 8ක් ද ලෙස ‍තෝරා ගත යුතුය. 1000 wp පැනල වලින් මසකට 60 kwh - 120 kwh දක්වා ජනනය කල හැක.උපරිම ජනනය ලබා ගැනීමට වහලයේ ආතතිය වහලය යොමුවි ඇති දෙසට, තාපය ‍රැදී සිටීම, හිරු හැරෙන දිසාවට යොමු කිරිම ආදී කරුනු බලපාන බැවින් උපදේශකයෙකුගේ උපදෙස් අනුව සවි කල යුතුය.
උපරිම ජනනයක් සදහා ඉහත කරුණු අධ්‍යනය කර සවිකිරීමෙන් ඉන්වටර්යේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහල කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව උපකරණ මිළදී ගැනීමෙන් උපරිම බලශක්තියක් ජනනය කලහැක. ඒ අනුව වහලයේ ආතතිය හිරු කිරණ දෙසට යොමු කිරීම තාපය නිවසේදීම හා වෙනත් කරුණු සලකා මිළ ගනන් වෙනස් විය හැක. ඒ අනුව ආසන්න මිළ ගනන් මේ සමග දක්වමි.

කිලෝවොට් 01 සදහා 390,000/=

කෙසේ වෙතත් අපගේ මිළ ගනන් ලබා දිය හැක්කේ ස්ථානීය පරීක්ෂණයකින් පසුව පමණි.

සැළකිය යුතුය
ඉහත කරුණු හැකිතාක් දුරට නිවැරදිය. නමුත් මෙම තොරතුරු මත මෙම කාර්යය තමන් විසින් කිරීමේදී සිදුවන අලාභහානී අනතුරු ගැන අප අයතනය වග කියනු නොලැබේ.

Back